De Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding. Hij wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.
Het doel van de “Blauwe Vlag Campagne” is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. Voor de toerist is de Blauwe Vlag het herkennings- en kwaliteitssymbool voor goede stranden en jachthavens.
De kwaliteitseisen voor jachthavens zijn:
  • water en kades zijn schoon
  • goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig
  • er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater.
  • lozingen van afvalwater van water en havenvoorzieningen in het water van de haven zijn verboden.
  • reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig.
  • er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers.
  • informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu is beschikbaar.

Voor meer informatie: www.blauwevlag.nl

Het Blauwe Vaantje

Voor booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord, zorgzaam en milieuvriendelijk gedragen is er het Blauwe Vaantje.

Zo doet u mee!

Lees de ‘duurzame gedragsregels’ voor het voeren van het Blauwe Vaantje zorgvuldig door.
Kunt u zich hierin vinden;

  • onderteken de duurzame gedragsregels in ons jachthavenkantoor. U krijgt het Blauwe Vaantje gelijk overhandigd.
  • of stuur het ondertekende formulier naar de Stichting KMVK. U krijgt het Blauwe Vaantje dan zo snel mogelijk thuisgestuurd.

Hijs het vaantje in de mast en iedere watersporter ziet dat u een schipper bent die zich persoonlijk  inzet voor het behoud van onze vaargebieden!

Recent nieuws

Weer