In- en verkoopbemiddeling

U wilt uw schip verkopen ?

Wij kunnen u daarin begeleiden. In vrijwel alle gevallen komen wij uw schip eerst vrijblijvend inspecteren om uw schip naar waarde en staat te beoordelen en vast te stellen of uw schip door ons aangekocht of verkocht kan worden.  In geval van bemiddeling via ons overleggen we een plan van aanpak, al dan niet in samenwerking met Doeve Makelaars.

Indien deze u aanstaat verstrekt u ons aansluitend een bemiddelingsopdracht met een van tevoren afgesproken looptijd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Aschwin Herrewijnen.

Recent nieuws

Weer