Tijdelijke verlaging waterpeil

Het waterpeil van de Brielse Maas gaat omlaag voor het jaarlijkse onderhoud aan beschoeiing en steigers. Het lage waterniveau op het Brielse Meer duurt t/m 14 maart 2022.